mu-sbf-logo

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Marmara üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ismiyle faaliyet gösteren fakültenin kapatılarak yerine kurulmuş olan üç yeni fakülteden birisidir.

Fakülte bünyesinde İngilizce eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Fransızca eğitim yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü oldukça köklü bölümler olup, yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahiptirler.